Bylandbrug og bæredygtighed

Bylandbrug opstår under mange forskellige forhold og med mange forskellige formål, men ofte har folk et håb og en vilje til blandt andet at bidrage med noget bæredygtigt. På denne side er der lidt forskellige idéer til, hvordan det kan gøres. Derudover er der også lidt generelle retningslinier for, hvad man skal være opmærksom på rent dyrkningsmæssigt når man træffer sine valg.

Temaerne på siden er voksemedie, næringsstoffer og jord, og til sidst findes en samlet tabel med retningslinier.

Voksemedie

I det traditionelle landbrug er voksemediet som regel jord, men da der i bylandbruget ofte dyrkes i forskellige beholdere, er det ikke den bedste løsning. I en beholder er planternes mulighed for at få opfyldt deres behov for vand, ilt og næringsstoffer begrænset af beholderens størrelse, og dette stiller højere krav til voksemediet end til en landbrugsjord. Skal planterne trives optimalt, skal der i voksemediet være megen luft, der skaber plads til rigelige mængder vand og ilt. Det er også en fordel, at voksemediet har en god evne til at holde på de næringsstoffer der tilføres, så de er til stede når planterne har behov for dem.

Der er tradition for at benytte forskellige spagnumblandinger til potter, altankasser og lignende. Spagnum er en langsom fornyelig ressource, og når den høstes ødelægger det højmoserne og har en negativ klimaeffekt. Dermed er det værd at overveje andre løsninger, selvom om spagnum lever godt op til de krav, der er til et voksemedie.

Nedenfor ses eksempler på alternativer til spagnum og fordele og ulemper ved de forskellige.
Der kan også eksperimenteres med andre produkter og kravene vil da være følgende punkter.
  • Høj porøsitet (d.v.s. megen luft)
  • Høj stabilitet (d.v.s. den skal ikke "klaske" for meget sammen)
  • Ikke giftig for planter eller mennesker


Næringsstoffer

De tre næringsstoffer der oftest tales om i forbindelse med planteproduktion er kvælstof, fosfor og kalium. Den nemmeste løsning til at tilfører disse er ofte kunstgødning, hvilket produceres under et stort energiforbrug og tilsættes råfosfat, der er en begrænset ressource. Derfor kan det også her, være en idé at se på nogle alternativer.

Herunder ses nogle eksempler og deres fordele og ulemper.
Alt organisk materiale har i princippet en gødningsværdi, men eksperimenteres der med andre produkter, skal der være opmærksomhed omkring disse punkter.
  • C:N forholdet skal ligge under 11 (d.v.s. at materialet ikke skal virke "træagtigt"). Ligger forholdet over 11 frigives næringsstofferne meget langsom og når mikroorganismerne nedbryder materialet risikere man, at de optager flere næringsstoffer end de frigiver. Dette kaldes immobilisering af næringsstoffer og fører til næringsstofmangel for planterne.
  • Det skal ikke indeholde stoffer, der er giftige for planter eller mennesker.
  • Det er en fordel, hvis det vides cirka hvor meget det indeholder af de forskellige næringsstoffer for at undgå over- eller undergødskning.


 Vand

Planter behøver vand og vand fra hanen og opsamlet regnvand er begge gode vandkilder, men de har forskellig fordel og ulemper som det ses herunder.


Samlede retningslinier


Siden her er skrevet ud fra en bacheloropgave om bæredygtigt bylandbrug i plantekasser. Hele opgaven kan læses her:
https://docs.google.com/file/d/0B2MoYC_16OULbXVGN19IcndXZms/edit?usp=sharing


Kommentarer, idéer og spørgsmål til denne side er meget velkomne :)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar